Pomocník pro získání souřadnic skrýše

Sem zadejte výsledky z jednotlivých aktivit:

První aktivita
Druhá aktivita
Třetí aktivita
Čtvrtá aktivita
Pátá aktivita
Šestá aktivita
Sedmá aktivita
Osmá aktivita
Devátá aktivita
Desátá aktivita