5bit od Trejpy

Zakódovat / rozkódovat text:

Popis kódování a programu

Program umožňuje jednoduché převedení textu do binárního pětiznakého kódu. Zakódovat lze písmena, mezeru a několik interpunkčních znaků.

Pořadí písmen v kódu odpovídá pořadí znaků v anglické abecedě, tedy 00001BIN = 1 = A, 00010BIN = 2 = B, až do konce abecedy. Následují další znaky, mezera odpovídá samým nulám. Díky tomu lze kód rozluštit intuitivně i bez tohoto programu.

Program zbavuje znaky diakritiky, čísla a vybrané znaky převádí na text a interpunkci mění podle nejbližšího významu na mezeru či tečku. Aby se uspořilo co nejvíce znaků, program z textu při kódování umaže nadbytečné mezery. Při dekódování doplňuje na začátek vět velká písmena.


Kódová tabulka 5bitového binárního kódu

BINznakBINznakBINznakBINznak
00000 01000H10000P11000X
00001A01001I10001Q11001Y
00010B01010J10010R11010Z
00011C01011K10011S11011,
00100D01100L10100T11100.
00101E01101M10101U11101-
00110F01110N10110V11110?
00111G01111O10111W11111řádek

Licence

Tento program a jeho výsledky je možno zdarma nekomerčně využívat. Autor však nepřebírá záruky za jeho funkčnost a správnost výsledků. Kopírování je dovoleno pouze v nezměněné podobě pro domácí použití. Zveřejňování programu je zakázáno. Respektujte prosím autorský zákon.

JavaScript je nyní vypnut.
Program nefunguje.
Zapněte si prosím JavaScript.


Trejpa – www.rikovsky.cz – 2011

Trejpa > programy > 5bit