Šifry od Trejpy

Zakódovat / rozkódovat text:

Poznámky k šifrám

Obecně

Šifry jsou voleny tak, aby je bylo možno tímto programem jak zakódovat, tak i dekódovat. Program je navržen „blbu-vzdorně“, takže pro libovolná vstupní data se vždy snaží najít výsledek, písmena nejdříve zbaví diakritiky a ostatní znaky zahodí. Program je zpracováván na straně prohlížeče, takže se nemusíte bát, že by se Vaše tajná data někam posílala a ukládala.

Doufám, že Vám můj prográmek usnadní nebo zpříjemní život a připomene některé šifry. Budu rád, když mi napíšete připomínky a nápady k programu, případně návrh na nějaký jiný, podobný program.

Trejpa

text do morseovky

Převede zadaný text do Morseovy abecedy, výstupem jsou znaky .-/. Program překládá pouze text, čísla a konce vět (podle mezinárodní abecedy). Znaky jako otazník, pomlčky, závorky atd. jsou vyhodnoceny jako konec slova nebo konec věty (podle významu), ostatní je ignorováno.
Zatržítka „Výpis“ v pozici „Normální.“ způsobí překlad písmene ch vcelku, jinak je chápáno jako samostatné ch.

morseovka na text

Překládá Morseovu abecedu do textu. Jako vstupní znaky lze použít:
- za tečku .*:×°•·
- za čárku -–—−÷_,=
- za lomítko /\|I!%
Lze dekódovat i znaky schované v cizím textu, ale písmeno I (velké „i”) je chápáno jako lomítko. Dekóduje i české speciality (.,:;?!+-*/=).

Pro následující šifry je ch chápáno jako ch a číslice se nešifrují.

znak vpřed

Každé písmeno změní tak, že ho nahradí následujícím v anglické abecedě. Například slovo Žralok převede na asbmpl.

znak vzad

Každé písmeno změní tak, že ho nahradí předcházejícím v anglické abecedě. Například slovo Žralok převede na yqzknj.

posun o 13 znaků

Šifra známá z nápověd u hry Geocashing. Každé písmeno změní tak, že ho nahradí posunem o 13 znaků v anglické abecedě, tedy o polovinu abecedy. Další posun vrací původní písměno. Například slovo Žralok převede na menybx. Další převod vrátí ze slova menybx opět zralok.

abecedně odzadu

Každé písmeno změní tak, že ho nahradí opačným v anglické abecedě tak, že a=z, b=y,…. Například slovo Žralok převede na aizolp.

celé odzadu

Celý text přepíše odzadu. Například slovo Žralok převede na kolarz.


Licence:

Tento program a jeho výsledky je možno zdarma nekomerčně využívat. Autor však nepřebírá záruky za jeho funkčnost a správnost výsledků. Kopírování je dovoleno pouze v nezměněné podobě pro domácí použití. Zveřejňování programu je zakázáno. Podléhá licenci by-nc-nd.

JavaScript je nyní vypnut, program nefunguje.


Trejpaprogramyšifry – 2018
testovací aplikace pro Android